Strojne instalacije

V arhitekturnem biroju Enplan pripravljamo projektno dokumentacijo strojnih instalacij za:

  • stanovanjske objekte (enodružinske hiše, večstanovanjske hiše, bloki …),
  • poslovne in javne objekte (športni objekti, gostinski lokali in restavracije, cerkve …) ter
  • industrijske in gospodarske objekte (industrijske hale, skladišča, objekti potrebni za opravljanje kmetijske dejavnosti …).

Projektant strojnih instalacij v našem podjetju sodeluje že pri izdelavi idejne zasnove, prav tako, pa pri projektiranju strojnih instalacij, po potrebi, sodelujejo tudi arhitekt, statik in projektant elektro instalacij.

Strokovna področja projektiranja

na področju arhitekture

Gradbena fizika

Elaborat gradbene fizike je del PGD načrta ki je narejen po pravilniku PURES (pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah). Elaborat gradbene fizike vsebuje okvirne transmisijske izgube, način ogrevanja glede na energent, način priprave tople sanitarne vode, sestavo gradbenih...

Komunalni priključki

Našim strankam nudimo celovite storitve na področju projektiranja komunalnih priključkov. Vsak objekt potrebuje komunalne priključke zato za vas pripravimo celotno projektno dokumentacijo za vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, elektro priključek (NN Dovod – Nizko napetostni priključek) in plinski priključek.

Ogrevanje

Pri izbiri sistema za ogrevanje v arhitekturnem biroju Enplan upoštevamo gradbeno fizikalne in arhitekturne značilnosti stavbe, zahteve uporabnika inrazpoložljivost energenta. V sistem ogrevanja spadajo vsi elementi (toplotni vir, ogrevala, konvektorji,...

Pasivno načrtovanje hiš

PHPP je natančni izračun porabe energije v objektu (stanovanju, hiši..). Izračun energetske bilance za objekt je zelo zahtevna naloga, saj moramo upoštevati želje investitorja, tehnične smernice, predpise in standarde. PHPP izračun omogoča, da v času projektiranja ugotovimo...

Prezračevanje in klimatizacija

V stanovanjski in poslovnih prostorih temperatura skozi poletje naraste, zaradi sočnega obsevanja in notranjih toplotnih dobitkov kot je kuhanje, delovanje naprav in razsvetljave. Ker v vročih poletnih mesecih temperatura okolici...