Stanovanjska hiša BritofOpis projekta: 

Predvidena gradnja bo enostanovanjska družinska hiša. Sestavljala ga bosta dva, med sabo povezana, volumna in sicer stanovanjski del objekta ter garaža z kletjo in nadstrešnico. Stanovanjski del objekta bo nadkrit z enokapno streho v naklonu 12 stopinj. (sleme bo potekalo v smeri Z-V, kritina bo cinkana pločevina v sivem odtenku), garaža in nadstrešnica pa bosta imeli ravno streho. Vhod bo preko manipulacijskega dvorišča pod nadstrešnico na S strani objekta.

Neto tlorisna površina 226,70 m2.

Energijski razred 14 kWh/m2a.

Zadeva:

Novogradnja

Leto izgradnje 2022

Pripravljena dokumentacija:

Projekt za gradbeno dovoljenje (DGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture

Vodenje upravnega postopka

Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt notranje opreme
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt elektro instalacij