Stanovanjska hiša Naklo



Stanovanjska hiša Naklo je namenjena prebivanju ene družine. Nosilna konstrukcija objekta bo grajena klasično. Etažnost objekta je klet+pritličje+mansarda. Neto tlorisna površina 291,30m2.

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo

  • Načrt gradbenih konstrukcij