Statika - projektiranje

V arhitekturnem biroju Enplan pripravljamo statične izračune oz. elaborat gradbenih konstrukcij za objekte visoke gradnje. Elaborat gradbenih konstrukcij pripravljamo za klasične in montažne objekte. Za enostanovanjske objekte tudi pregledamo objekt in pripravimo izjavo statika o statični ustreznosti objekta.

Celovite rešitve

na področju projektiranja statike

Armaturni načrt

Armaturni načrt je potrebno narediti pri armirano betoskih nosilnih konstrukcijah. V armaturnih načrtih statik določi točne pozicije posamezne armature. Pri ploščah se določi točen tip armaturnih mrež, pri prekladah in stebrih pa statik določi...

Dimenzioniranje

Na podlagi napetosti, ki jih izračunamo s pomočjo računskega modela statik začne z dimenzioniranjem nosilnih elementov. Pri dimenzioniranju nosilnih elementov mora biti račun vedno na varni strani glede na predpise v standardu. Pri dimenzioniranju nosilnih elementov je zelo pomembna optimizacija...

Izjava statika za pridobitev gradbenega dovoljenja

Izjava statika o odpornosti in stabilnosti konstrukcije je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja za enostanovanjske objekte. Statik pregleda nosilno konstrukcijo objekta in s to izjavo potrdi, da je objekt statično izvedljiv. Pred začetkom gradnje je obvezno potrebno pridobiti PZI načrt gradbenih konstrukcij,...

Načrt gradbenih konstrukcij

Načrt gradbenih konstrukcij potrebujemo za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), za projekt za izvedbo (PZI) ter projekt izvedenih del (PID). Načrt gradbenih konstrucij obsega določitev nosilne konstrukcije, statičen izračun nosilne konstrukcije, dimenzioniranje nosilnih elementov ter armaturne načrte ali delavniške načrte nosilne konstrukcije objekta...

Statična presoja

Statično presojo je potrebno narediti v primeru, če nosilno konstrukcijo dodatno obremenimo. Pogost primer je namestitev sončne elektrarne ali sončnih kolektorjev. Pri statični presoji je potrebno objekt analizirati in računsko preveriti...

Statična sanacija

Projekt statične sanacije objekta je zahteven, saj statik analizira obstoječo nosilno konstrukcijo. Na podlagi analize statik predvidi ukrepe za statično sanacijo objekta. Statična sanacija se ponavadi dela za spomeniško zaščitene objekte...

Statični izračun

Namen projekta za idejno zasnovo – IDZ je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij pristojnih soglasodajalcev za priključitev komunalne infrastrukture.Osnova za izdelavo idejne zasnove je od investitorja potrjena variantna rešitev.

Vrednost dela z arhitektom

Arhitekt zagotavlja široko paleto storitev in lahko zagotovi vrednost na vsaki stopnji procesa načrtovanja in gradnje. Z delom neposredno z vami in poglobljenim ocenjevanjem vaših zahtev, prilagaja obliko objekta vaši osebnosti, potrebam, finančnim zmožnostim in načinu življenja. Njegova obsežna študija oblikovnih alternativ vam omogoča, da izberete obliko, ki vam najbolj ustreza. Pomaga vam prilagoditi objekt značilnostim lokacije (relief, pot sonca, lepi pogledi) in kontekstu bližnjega grajenega tkiva. Izbere gradbene materiale in z arhitekturnim nadzorom pomaga zagotoviti, da je vaš projekt zgrajen v skladu z načrtom.

Zagotavlja vam dokumentacijo za postopek zbiranja ponudb izvajalca, kar ima za posledico pošteno ceno izvajalca. Gradnja objekta je z natančnim načrtom in specifikacijami hitrejša. Arhitekt lahko služi kot vaš agent v pogovorih z izvajalcem, rešuje spore, če nastanejo in proučuje dodatne stroške, ki jih izvajalec predlaga.

Estetska zasnova je morda najbolj očitno področje, na katerem arhitekt naredi edinstven in dragocen prispevek k projektu. Ne nazadnje se z ustrezno obliko, izboljšano funkcionalnostjo in visoko kakovostnimi detajli poveča vrednost vaše nepremičnine.