Plinski priključek

Plinski priključek 2017-04-05T13:56:53+01:00

Plinski priključek

Zemeljski plin se uporablja za ogrevanje objektov, pripravo tople vode, kuhanje… Zemeljski plin ima večje prednosti pred ostalimi naravnimi energenti, saj je relativno poceni v primerjavi z drugimi energenti in ima najmanjšo emisijo CO2 pri izgorevanju.

Če se odločimo, da bomo za ogrevanje objekta uporabljali energent zemeljski plin je potrebno pridobiti soglasje za plinski priključek. Za potrebe zemeljskega plina je potrebno narediti dokumentacijo za plinski priključek (PZI načrt), ki se jo odda v podjetje, ki opravlja z zemeljskim plinom na vašem območju. Projekt vsebuje komunalno ureditev infrastrukture, glavno požarno pipo, tlorisno ureditev kurilnice oziroma toplotne postaje, dimnik, dimenzioniranje plinske peči …

Plinski priključek