PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA

//PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA 2017-04-05T13:47:40+01:00

Hlajenje, prezračevanje in klimatizacija

V stanovanjski in poslovnih prostorih temperatura skozi poletje naraste, zaradi sočnega obsevanja in notranjih toplotnih dobitkov kot je kuhanje, delovanje naprav in razsvetljave. Ker v vročih poletnih mesecih temperatura okolici naraste, je dobro, da v objektih poskrbimo, da temperatura ostane v mejah ugodja za bivanje. S hlajenjem dosežemo želeno temperaturo zraka v objektu, a moramo paziti na relativno vlažnost prostora, saj s tem ko hladimo tudi razvlažujemo prostor. Za udobno počutje mora biti relativna vlažnost med 40%-60%. V enostanovanjskih prostorih oziroma v posameznih enotah običajno hladimo z interno klima napravo, kjer določen prostor hladimo na določeno temperaturo. V večjih objektih pa hladimo objekt s pomočjo centralne hladilne naprave, ki je običajno združeno s prezračevalno napravo, ki omogoča prezračevanje in ogrevanje. Tu temperature ne moremo nastavljati za vsak prostor posebej, ampak se določi za celoten objekt primerna temperatura.

Pohlajevanje, pomeni da objekt ne hladimo, ampak v določenih pogojih objekt pohladimo. Pohlajevanje pride zelo prav v nizko energetskih hišah. Ker imamo hišo dobro izolirano, to pomeni, da vročina iz okolice ne pride v hišo. V novogradnjah se vse več investitorjev odloča za vgradnjo prezračevalnega sistema kar omogoča, da v času nižjih temperatur (zgodaj zjutraj), prezračevalna naprava pohladi objekt.

Prezračevanje z rekuperacijo (vračanje toplote)

Prezračevanje delimo na naravno prezračevanje in prisilno prezračevanje z rekuperacijo. Za prijetno počutje v prostoru je potrebno zagotoviti vsaj  minimalno enkrat izmenjavo zraka na dve uri. Taka izmenjava je energijsko zelo potratna, ampak če izkoristimo odpadno toploto je sprejemljiva saj imamo hišne prezračevalne naprave že do 95% izkoristek v idealnih pogojih. Zelo pomemben dejavnik v prostorih (bivalnih ali delovnih), od katerega je odvisno ugodno počutje, sposobnost koncentracije je kakovost zraka. Prostori ki so brez prezračevanja ali jih ne zračimo (naravno prezračevanje – odpiranje oken) se pojavi povišana temperatura zraka, visoka koncentracija ogljikovega dioksida, vlaga in pomanjkanje kisika. Bivanje v takih prostorih ni ugodno.

Naravno prezračevanje z odpiranjem oken oziroma intezivno zračenje prostorov z odpiranjem oken v enakomernih časovnih intervalih (na vsake 4 ure) odpremo za kratek čas 5 minut. V tem času se volumen prostora izmenja. To zračenje ni energetsko spremenljivo v hladnejših obdobjih, saj se nam zaradi ogrevanja hladnega zraka povečajo stroški ogrevanja.

Prisilno prezračevanje z rekuperacijo je edini način, da zagotovimo določeno izmenjavo zraka v prostorih. Za vsak prostor posebej je potrebno določiti izmenjavo zraka na uro, glede na zahteve prostora. Za tak sistem potrebujemo razvod prezračevalnih cevi v tlaku oziroma v AB plošči do tehničnega prostora kjer se nahaja prezračevalna naprava.  Danes se gradijo nizkoenergeske hiše in le takšen način prezračevanja je učinkovit. Tak sistem omogoča tudi pohlajevanje postorov oziroma hlajenje, kot tudi dogrevanje.

Klimatizacija

Le s popolno klimatizacijo zagotovimo objektu oziroma prostoru določeno temperaturo, čist zrak in primerno vlago. To pomeni, da pozimi objekt prek prezračevanja tudi ogrevamo, poleti pa hladimo. Z vlaženjem vpihanega zraka dobimo ugodno vlažnost zraka, ki je priporočena med 40% in 60%. Klimatizacija je primerna za večje prostore, kot so javni prostori, dvorane in večji poslovni objekti.