Projektiranje - arhitektura

V arhitekturnem biroju Enplan izdelujemo projektno dokumentacijo za objekte visoke gradnje. V to skupino objektov spadajo stanovanjski, poslovni in industrijski objekti. Projektiramo tako klasične in montažne objekte kot tudi nizkoenergetske in pasivne objekte. Poleg priprave dokumentacije lahko za vas vodimo celotni upravni postopek, oziroma pridobimo projektne pogoje, ter vsa potrebna soglasja, ki so potrebna za gradbeno dovoljenje.

Strokovna področja projektiranja

na področju arhitekture

Enostanovanjski objekti

Med enostanovanjske objekte spadajo objekti novogradenj, ki so namenjeni za bivanje enega gospodinjstva. Pri projektiranju enostanovanjskih objektov je zelo pomembna arhitektura objekta. Arhitekt pripravi idejno zasnovo objekta,

Večstanovanjski objekti

Večstanovanjski objekti so tisti, ki so namenjeni za bivanje več gospodinjstev. V skupino večstanovanjskih objektov spadajo dvojčki, hiše z več stanovanji ter stanovanjski bloki. Pred začetkom projektiranja je smotrno pripraviti projektno nalogo, v kateri se

Gospodarski in industrijski objekti

Pri projektiranju gospodarskih in industrijskih objektov (industrijske hale, skladišča, objekti potrebni za opravljanje kmetijske dejavnosti …) je potrebno pripraviti projektno nalogo, kjer se opiše dejavnost, ki se bo izvajala v določenem objektu.

Poslovni in javni objekti

Poslovni objekti so namenjeni opravljanju poslovne dejavnosti. Javni objekti pa so objekti, ki so javno dostopni (športni objekti, gostinski lokali in restavracije, cerkve …). Pri projektiranju poslovnih in javnih objektov je smotrno pred začetkom projektiranja pripraviti

Nazidava in prizidava objektov

V Sloveniji se zelo pogosto rešuje stanovanjski problem mladih družin z nadzidavo ali prizidkom k obstoječi hiši. Za tovrsten poseg potrebujemo gradbeno dovoljenje. Pred začetkom projektiranja se preveri, če prostorski

Rekonstrukcije objektov

Pri starejših objektih, ki so bili grajeni po tipskih načrtih, razporeditev prostorov ni optimalna. Za vsak poseg v nosilno konstrukcijo pa po Zakonu o graditvi objektov potrebujemo gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta.

Legalizacija objekta

Projekt za legalizacijo objekta je potrebno narediti v primeru, ko objekt (prizidek, nadzidava …) ni zgrajen skladno z gradbenim dovoljenjem ali pa je zgrajen brez gradbenega dovoljenja. Zakon razvršča nedovoljeno

Spremembe namembnosti objektov

Projekt za spremembo namembnosti objekta je potrebno narediti v primeru, da dejavnost ki se bo izvajala v objektu po zakonodaji potrebuje določeno namembnost objekta. Lahko pa se izvede tudi sprememba namembnosti