Dvostanovanjski dvojček ŠentvidOpis projekta:

Dvojček je sestavljen iz dveh dvostanovanjskih stavb z enakimi trolistnimi rešitvami. Vsaka stavba bo imel po dva stanovanja, ki so po funkcionalni in prostorni rešitvi enaka. Objekt bo obsegal pritličje, nadstropje in drugo nadstropje s terasami. Objekt bo zaključen z ravno streho.

Predvidena konstrukcija objekta je gradnja z armirano betonskimi ploščami. Objekt bo temeljen s temeljno ploščo. Predelne stene v objektu bodo montažne. Streha objekta bo ravna in ne pohodna. Streha bo toplotno izolirana, zaključna kritina bo vodotesna in odporna na zunanje vplive.

Neto tlorisna površina: 503.26m2

Energetski razred: 12 kWh/m2a

Zadeva:

Novogradnja

Leto izgradnje 2022

Pripravljena dokumentacija:

Projekt za gradbeno dovoljenje (DGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture

Vodenje upravnega postopka

Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt notranje opreme
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt elektro instalacij