Stanovanjska hiša ŽužemberkZemljišče, ki je namenjeno gradnji družinske hiše, se nahaja v naselju Žužemberk, ob obstoječi občinski cesti. Parcela je v naklonu in poraščena s travo. Zemljišče obsega 656.8m2 površine, je nepozidano in tvori pravokotno obliko. Predvidena gradnja bo enostanovanjska družinska hiša, ki bo obsegala klet in pritličje z nadstrešnico. Arhitektura objekta je zasnovana tako, da se kar najbolj prilagaja topografiji terena. Zaradi naklona terena je objekt zasnovan terasasto. Pred J fasado pritličja, nad kletjo ter na Z strani kleti se bo uredilo zunanji terasi. Objekt bo nadkrit z simetrično dvokapno streho v naklonu 40 (sleme bo potekalo v smeri Z-V), nadstrešnica pa bo imela ravno streho. Vhod bo preko manipulacijskega dvorišča pod nadstrešnico na S strani objekta. Predvidena konstrukcija pritličnega dela objekta z ostrešjem je montažna oz. jeklena konstrukcija, nadstrešek pa bo imel jekleno konstrukcijo. Konstrukcija kleti je armiran beton in betonski zidaki. Fasada bo na severu obložena z vlaknocementnimi ploščami v barvi strehe, ostale fasade pa bodo ometane pretežno v belo, in deloma v sivo barvo. Kritina bo opečna, drobne strukture, svetle barve. Svetla etažna višina pritličnega stanovanjskega dela bo od 2,50m do 4,82m, kleti 2,52m, svetla višina nadstrešnice pa bo 2,52m.

Neto tlorisna površina 193,00m2.
Energetski razred 17 kWh/m2a

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt elektro instalacij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt nizko napetostnega priključka