Stanovanjska hiša ŠenčurOpis projekta:

Investitorja predvidene novogradnje, nameravata na svoji parceli zgraditi stanovanjski objekt, ki bo predvidoma obsegal klet, pritličje in nadstropje, pripadajočo zunanjo ureditev nepozidanih površin v sklopu gradbene parcele in kompletno komunalno ureditev.
Predvidena stanovanjska hiša bo dostopna iz lokalne ceste na Z strani parcele.

Objekt bo grajen klasično z armiranobetonsko konstrukcijo in opečnimi modularnimi bloki in temeljen z pasovnimi temelji. Konstrukcija kleti je ločena od konstrukcije nadzemnega dela. Debelina opečnih zunanjih sten nadzemnega dela je 30 cm, armiranobetonskih pa 25cm. Notranje nosilne stene so iz opečnih blokov debeline 20cm. Na vogalih nosilnih sten se izvedejo vertikalne in horizontalne vezi. Predelne stene v objektu bodo montažne. Medetažni plošči sta armiranobetonski, debeline 16 cm. Streha bo simetrična dvokapnica, sleme poteka v smeri V-Z in poteka v smeri daljše stranice. Strešna konstrukcija bo klasična lesena, naklon strehe pa 38°.

Neto tlorisna površina 202,60m2.
Energetski razred 18,5 kWh/m2a

Zadeva:

Novogradnja.

Leto izgradnje 2013

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt elektro instalacij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt nizko napetostnega priključka