Arhitektura

Arhitekti so več kot oblikovalci objektov, so tisti, ki ustvarjajo ambiente, v katerih bivamo, se družimo, sproščamo in delamo. So ustvarjalni reševalci problemov, ki prevajajo zahteve lastnika v tridimenzionalno obliko. Poslušajo vas in so vaš zagovornik ves čas trajanja projekta.

V vsakem projektu se trudimo najti idealno ravnotežje med številnimi zahtevami po funkcionalnosti, estetiki, ekonomiki, prijaznosti do okolja, varnosti in upoštevanju predpisov.

Celovite rešitve

na področju arhitekture

Projekt idejne zasnove - IDZ

Namen projekta za idejno zasnovo – IDZ je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij pristojnih soglasodajalcev za priključitev komunalne infrastrukture. Osnova za izdelavo idejne zasnove...

Izdelava vodilne mape

Vodilna mapa je predpisana zbirka dokumentov, s katerimi se dokazuje usklajenost projektnih rešitev s prostorskimi akti, izpolnjevanje bistvenih zahtev gradnje. Tu so podane izjave o odgovornosti in pregled celotnega projekta. Največji pomen ima vodilna mapa...

Izdelava načrta arhitekture

Načrt arhitekture je predpisana zbirka grafičnih prikazov in opisov s katerimi se določijo lokacijske lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje. Prikazi in opisi morajo pokazati, da bo gradnja v skladu s prostorskimi...

Izdelava dokumentacije za gradbeno dovoljenje – DGD

Namen projekta PGD je pridobitev gradbenega dovoljenja na upravni enoti. V pravilniku o projektni dokumentaciji je zato zelo podrobno določena predvsem vsebina vodilne mape, ki mora vsebovati vse osnovne podatke o lokaciji in predvidenem posegu...

Izdelava projekta za izvedbo – PZI

Namen projekta za idejno zasnovo – IDZ je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij pristojnih soglasodajalcev za priključitev komunalne infrastrukture.Osnova za izdelavo idejne zasnove je od investitorja potrjena variantna rešitev.

Uporabno dovoljenje

Namen projekta za idejno zasnovo – IDZ je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij pristojnih soglasodajalcev za priključitev komunalne infrastrukture.Osnova za izdelavo idejne zasnove je od investitorja potrjena variantna rešitev.

Notranji dizajn

Namen projekta za idejno zasnovo – IDZ je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij pristojnih soglasodajalcev za priključitev komunalne infrastrukture.Osnova za izdelavo idejne zasnove je od investitorja potrjena variantna rešitev.

Legalizacija objekta

Namen projekta za idejno zasnovo – IDZ je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij pristojnih soglasodajalcev za priključitev komunalne infrastrukture.Osnova za izdelavo idejne zasnove je od investitorja potrjena variantna rešitev.

Vrednost dela z arhitektom

Arhitekt zagotavlja široko paleto storitev in lahko zagotovi vrednost na vsaki stopnji procesa načrtovanja in gradnje. Z delom neposredno z vami in poglobljenim ocenjevanjem vaših zahtev, prilagaja obliko objekta vaši osebnosti, potrebam, finančnim zmožnostim in načinu življenja. Njegova obsežna študija oblikovnih alternativ vam omogoča, da izberete obliko, ki vam najbolj ustreza. Pomaga vam prilagoditi objekt značilnostim lokacije (relief, pot sonca, lepi pogledi) in kontekstu bližnjega grajenega tkiva. Izbere gradbene materiale in z arhitekturnim nadzorom pomaga zagotoviti, da je vaš projekt zgrajen v skladu z načrtom.

Zagotavlja vam dokumentacijo za postopek zbiranja ponudb izvajalca, kar ima za posledico pošteno ceno izvajalca. Gradnja objekta je z natančnim načrtom in specifikacijami hitrejša. Arhitekt lahko služi kot vaš agent v pogovorih z izvajalcem, rešuje spore, če nastanejo in proučuje dodatne stroške, ki jih izvajalec predlaga.

Estetska zasnova je morda najbolj očitno področje, na katerem arhitekt naredi edinstven in dragocen prispevek k projektu. Ne nazadnje se z ustrezno obliko, izboljšano funkcionalnostjo in visoko kakovostnimi detajli poveča vrednost vaše nepremičnine.