Sovprežne konstrukcije

Sovprežne konstrukcije 2017-04-05T15:47:06+01:00

Sovprežne konstrukcije so takrat, ko združimo več vrst konstrukcij pri enem objektu in delujejo skupaj.

Potrebna dokumentacija pri elaboratu gradbenih konstrukcij:

PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE (PGD):

  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta (za enostanovanjske objekte)
  • Preveritev nosilne konstrukcije

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI):

  • Dimenzioniranje nosilnih elementov
  • Armaturni načrti
  • Delavniški načrti
  • Izris detajlov