Sovprežne konstrukcije

Sovprežne konstrukcije so takrat, ko združimo več vrst konstrukcij pri enem objektu in delujejo skupaj.

Potrebna dokumentacija pri elaboratu gradbenih konstrukcij:

Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta (za enostanovanjske objekte)
  • Preveritev nosilne konstrukcije

Projekt za izvedbo (PZI)

  • Dimenzioniranje nosilnih elementov
  • Armaturni načrti
  • Delavniški načrti
  • Izris detajlov