IZJAVA STATIKA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA

//IZJAVA STATIKA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA
IZJAVA STATIKA ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA 2017-04-05T15:27:16+01:00

Izjava statika o odpornosti in stabilnosti konstrukcije je potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja za enostanovanjske objekte. Statik pregleda nosilno konstrukcijo objekta in s to izjavo potrdi, da je objekt statično izvedljiv. Pred začetkom gradnje je obvezno potrebno pridobiti PZI načrt gradbenih konstrukcij, kjer so točni izračuni in armaturni načrti na podlagi katerih izvajalci lahko začnejo z gradnjo objekta.