Stanovanjska hiša Šmartno pod Šmarno GoroOpis projekta:

Zemljiška parcela je obstoječa  gradbena parcela, na kateri je manj zahteven stanovanjski objekt, ki se bo odstranil. Obstoječi objekt je bil zgrajen pred letom 1967. Kot dokazilo prilagamo historični aeroposnetek. Investitor namerava na zemljišču zgraditi nov manj zahteven stanovanjski objekt in poleg njega še nazahteven objekt (lopa in pokriti parkirišči), ki se bo zgradil v drugi fazi. Stanovanjski objekt bo obsegal pritličje in izkoriščeno podstrešje. Nadkrit bo z dvokapnico v naklonu 45°. Vhod bo na Z strani objekta.

Enostanovanjski del bo imel v pritličju bivalne prostore, v izkoriščenem podstrešju pa spalne prostore. Nezahteven objekt bo obsegal pokriti parkirišči za dva avtomobila in lopo.

Predvidena konstrukcija objekta je sistem ytong zidov in ab plošč. Pod pritličjem stanovanjskega objekta bo AB temeljna plošča debeline 30 cm, nad pritličjem pa AB plošča debeline 20 cm. Nosilne zunanje stene stanovanjskega objekta bodo iz termo blokov ytong debeline 40 cm, nosilne notranje pa iz blokov debeline 24 cm. Streha stanovanjskega objekta bo dvokapna (naklon  45°). Konstrukcija strehe bo lesena. Kritina dvokapne strehe bo opečna.