Jeklene konstrukcije

Jeklene konstrukcije 2017-04-05T15:47:32+01:00

Jeklene konstrukcije so primerne za razne industrijske hale in objekte pri katerih je potrebno premostiti velike razpone. Jeklene konstrukcije pa se pogosto uporabljajo tudi za statično sanacijo starejših objektov, pri katerih so večji razponi.

Potrebna dokumentacija pri elaboratu gradbenih konstrukcij:

PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE (PGD):

  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta (za enostanovanjske objekte)
  • Preveritev nosilne konstrukcije

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI):

  • Dimenzioniranje nosilnih elementov
  • Delavniški načrti
  • Izris detajlov