Zidane konstrukcije

Zidane konstrukcije 2017-04-05T15:47:11+01:00

V skupino zidanih konstrukcij spadajo objekti grajeni iz opeke. Zidani objekti se najbolj pogosto uporabljajo za stanovanjsko gradnjo.

Potrebna dokumentacija pri elaboratu gradbenih konstrukcij za zidane konstrukcije:

PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE (PGD):

  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta (za enostanovanjske objekte)
  • Preveritev nosilne konstrukcije

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI):

  • Dimenzioniranje nosilnih elementov
  • Dimenzioniranje armature
  • Armaturni načrti
  • Izvleček armature
  • Izris detajlov