Adaptacija hiše BežigradPredmet obdelave je adaptacija in rekonstrukcija obstoječe enostanovanjske hiše, katere glavni namen je energetska sanacija. Izvedenih je bilo tudi nekaj prebojev fasade za nove odprtine ter odstranitev nekaj notranjih sten. Gabariti predmetnega objekta so ostali obstoječi.