Armirano betonske konstrukcije

Armirano betonske konstrukcije 2017-04-05T15:47:27+01:00

Armirano betonske konstrukcije so masivne konstrukcije sestavljene iz betona in armature. Poznamo klasično armirane betonske konstrukcije in prednapete nosilne konstrukcije.

Projektiramo klasične, kot tudi montažne armirano betonske konstrukcije.

Potrebna dokumentacija pri elaboratu gradbenih konstrukcij:

PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE (PGD):

  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta (za enostanovanjske objekte)
  • Preveritev nosilne konstrukcije

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI):

  • Dimenzioniranje nosilnih elementov
  • Dimenzioniranje armature
  • Armaturni načrti
  • Izvleček armature
  • Izris detajlov