ARMATURNI NAČRT

//ARMATURNI NAČRT
ARMATURNI NAČRT 2017-04-05T15:38:35+01:00

Armaturni načrt je potrebno narediti pri armirano betoskih nosilnih konstrukcijah. V armaturnih načrtih statik določi točne pozicije posamezne armature. Pri ploščah se določi točen tip armaturnih mrež, pri prekladah in stebrih pa statik določi debelino in pozicijo posameznih armaturnih palic. Pri armaturnih načrtih je zelo pomembno, da statik določi potrebno debelino, pozicijo in število stremen. V armaturni načrt vsebuje vse potrebne detajle pri izvedbi posameznih nosilnih elementih.

Ko statik določi vso potrebno armaturo, se naredi izvleček armature oziroma popis vse potrebne armature za izvedbo nosilne konstrukcije, kjer je določena tudi teža potrebne armature.