Lesene konstrukcije

Lesene konstrukcije 2017-04-05T15:47:36+01:00

Lesene konstrukcije se pogosto uporabljajo za izgradnjo montažnih in skeletnih hiš. Lepljeni nosilci pa se vse bolj uporabljajo tudi za industrijske in športne objekte saj z njimi lahko premostimo velike razpone.

Potrebna dokumentacija pri elaboratu gradbenih konstrukcij:

PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE (PGD):

  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta (za enostanovanjske objekte)
  • Preveritev nosilne konstrukcije
  • Dimenzioniranje nosilnih elementov

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI):

  • Dimenzioniranje nosilnih elementov
  • Delavniški načrti
  • Izris detajlov