Stanovanjska hiša Šmartno pod Šmarno goro 2Opis projekta: 

Predmetna gradbena parcela se nahaja v Ljubljani v Šmartnem pod Šmarno goro. Investitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt. Enostanovanjski objekt bo obsegal pritličje ter bo nadkrit z enokapno streho (naklon 6°).  Vhod bo na J strani objekta.

Predvidena konstrukcija objekta je je armiran beton in opečni zidaki. Pod pritličjem objekta bo AB temeljna plošča debeline 30 cm v treh nivojih., nad pritličjem pa AB nosilci. Streha objekta bo enokapna (naklon 6°), konstrukcija bo lesena. V enokapni strehi pa imamo 40 cm toplotne izolacije, ki jo vgrajujemo med in pod špirovce.