Večstanovanjski objekt DravljeOpis projekta:

Predmetna gradbena parcela se nahaja v naselju Dravlje, v občini Ljubljana Investitor želi na parceli, zgraditi večstanovanjsko stavbo, predvideno kot energetsko varčni objekt s sodobnimi stanovanjskimi enotami. Objekt sestavljajo kletna podzemna etaža in dve nadzemni etaži (nadstropja P+2N).

Na vzhodni strani prostorske enote, leži že zgrajen objekt. Na zahodni strani območja je predvidena zelena površina s pešpotjo, kot del ob vodne ureditve vodotoka. Pešpot ob vodotoku je namenjena za novo poselitev in za širše območje. V del projekta je zajeta tudi predvidena izvedba mostu, ki bo služil kot dostop do kletne etaže za motorna vozila in kot dostop za pešce do objekta. Med predvidenim objektom in že zgrajenim objektom je planirana skupna večnamenska površina, ki je namenjena vsem starostnim skupinam stanovalcev stavb v prostorski enoti. Večnamenska površina je opremljena s klopmi in igrali za različne starostne skupine otrok.

Nosilne stene kleti večstanovanjskega objekta bodo iz armiranega betona. Obodne stene bodo debeline 30 cm in bodo izvedene iz vodotesnega betona. Notranje stene bodo debeline 20 oz. 30 cm. Nosilne stene večstanovanjskega objekta nad kletjo bodo prav tako iz armiranega betona, debeline 20 cm. Predelne stene bodo zidane opečne oz. montažne, npr. po sistemu Knauf. Streha predvidenega objekta bo ravna ne pohodna streha, minimalnega naklona 2%. Sestava strehe bo iz kvalitetnih in obstojnih materialov ki imajo funkcijo toplotne izolacije in zaščito pred zunanjimi vplivi.

Neto tlorisna površina 1,550.75 m2

Energetski razred: 9 kWh/m2a

Zadeva:

Novogradnja

Leto izgradnje 2022

Pripravljena dokumentacija:

Projekt za gradbeno dovoljenje (DGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture

Vodenje upravnega postopka

Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt notranje opreme
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt elektro instalacij