NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ

//NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ
NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ 2017-04-05T15:33:26+02:00

Načrt gradbenih konstrukcij

Načrt gradbenih konstrukcij potrebujemo za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), za projekt za izvedbo (PZI) ter projekt izvedenih del (PID). Načrt gradbenih konstrucij obsega določitev nosilne konstrukcije, statičen izračun nosilne konstrukcije, dimenzioniranje nosilnih elementov ter armaturne načrte ali delavniške načrte nosilne konstrukcije objekta.

Načrt gradbenih konstrukcij za enostanovanjske objekte ni potreben pri projektu za gradbeno dovoljenje (PGD) ter projektu izvedenih del (PZI).