Stanovanjska hiša Žeje pri KranjuOpis projekta:

Predmetna gradbena parcela je v občini Naklo. Gradbena parcela je obstoječ travnik.

Investitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt, ki bo obsegal pritličje in mansardo. Nadkrit bo z dvokapnico v naklonu 45°, manjši del strehe bo raven. Vhod bo na S strani objekta. Zaradi nagnjenega terena bo na vzhodni meji proti sosednji parceli 130/7 k.o. Žeje zgrajen oporni zid (dolžina 88,0 m, širina 0,20 cm, višina 0,1-1,10 m), ki bo intenzivno ozelenjen, na katerem bo 1,20 m visoka kovinska ograja. Kovinska ograja okoli parcele bo visoka 1,20 cm, razen ob cesti, kjer bo visoka 0,80 cm in od sosednjega zemljišča oddaljena 0,50 m .

Predvidena konstrukcija objekta je armiran beton in opečni zidaki. Pod pritličjem bo temeljna plošča. Debelina zunanjih sten bo 30cm, notranjih 20cm. Na vogalih nosilnih sten se izvedejo vertikalne in horizontalne vezi. Predelne stene v objektu bodo opečne. Streha bo dvokapnica , konstrukcija strehe bo lesena, naklon bo 45°.

Neto tlorisna površina 119,60m2

Energetski razred: 18 kWh/m2a

Zadeva:

Novogradnja.
Leto izgradnje 2018.

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje (DGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt strojnih instalacij