Dvostanovanjski dvojček Kašelj 2Opis projekta:

Dvojček je sestavljen iz dveh dvostanovanjskih stavb z enakimi trolistnimi rešitvami. Vsaka stavba bo imel po dva stanovanja, ki so po funkcionalni in prostorni rešitvi enaka. V kletni etaži so predvidevani prostori za parkiranje vozil. Vhod v kletno etažo za vozila bo z izvedbo rampe, na vzhodni strani parcele.

Objekt bo obsegal klet z garažnimi prostori, pritličje, nadstropje in terasno etažo. Objekt bo zaključen z ravno streho. V vsaki enoti dvojčka se bodo nahajala po dva šteri-sobna stanovanja.

Predvidena konstrukcija objekta je gradnja z armirano betonskimi ploščami. Objekt bo temeljen s temeljno ploščo. Predelne stene v objektu bodo montažne. Streha objekta bo ravna in ne pohodna. Streha bo toplotno izolirana, zaključna kritina bo vodotesna in odporna na zunanje vplive. Vrhnji strešni sloj ravne strehe bo prodec.

Neto tlorisna površina: 931.84m2

Energetski razred: 15 kWh/m2a

Zadeva:

Novogradnja

Leto izgradnje 2022

Pripravljena dokumentacija:

Projekt za gradbeno dovoljenje (DGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture

Vodenje upravnega postopka

Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt notranje opreme
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt elektro instalacij