Stanovanjska Hiša TacenOpis projekta:

Predmetna gradbena parcela se nahaja v Ljubljani in sicer v Tacnu, v bližini Šmarne gore. Na parceli stoji visoko drevo vrste Ginko, katero se med in po gradnji stanovanjske hiše ohrani. Enostanovanjski objekt bo izveden kot pritlična hiša. Ob objektu se bo zgradila nadstrešnica za parkiranje z ravno streho.

Predvidena konstrukcija stanovanjskega objekta je skeletna lesena gradnja. Objekt bo temeljen s temeljno ploščo. Predelne stene v objektu bodo montažne. Streha objekta bo lesena, dvokapna, naklon strehe bo 35°.

Neto tlorisna površina: 125,4m2

Energetski razred: 17,0 kWh/m2a

Zadeva:

Novogradnja

Leto izgradnje 2022

Pripravljena dokumentacija:

Projekt za gradbeno dovoljenje (DGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture

Vodenje upravnega postopka

Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt notranje opreme
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt elektro instalacij