Stanovanjska hiša Bukovica pri VodicahInvestitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt. Stanovanjski objekt bo obsegal pritličje in mansardo. Uredilo se bo tudi pripadajočo zunanjo ureditev nepozidane površine v sklopu gradbene parcele ter komunalno ureditev. Na zemljišču bodo za potrebe objekta zagotovljena 3 parkirna mesta.

Predvidena konstrukcija objekta je armiran beton in opečni zidaki. Pod pritličjem bo temeljna plošča. Debelina zunanjih sten bo 30cm, notranjih 20cm. Na vogalih nosilnih sten se izvedejo vertikalne in horizontalne vezi. Predelne stene v objektu bodo opečne. Streha bo dvokapnica, konstrukcija strehe bo lesena, naklon bo 45°.

Neto tlorisna površina 148,90m2.
Energetski razred 18 kWh/m2a

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt elektro instalacij
  • Načrt strojnih instalacij