Stanovanjska hiša ZadobrovaOpis projekta:

Predmetna gradbena parcela se nahaja v Ljubljani. Investitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt. Enostanovanjski objekt bo obsegal klet, pritličje in nadstropje ter bo nadkrit z ravno streho (naklon 2°).  Vhod bo na S strani objekta. Uredilo se bo tudi pripadajočo zunanjo ureditev nepozidane površine v sklopu gradbene parcele ter komunalno ureditev. Na zemljišču bodo za potrebe objekta zagotovljena tri parkirna mesta.

Stavba bo grajena klasično. Zasnovana je iz armiranobetonskih temeljev, nosilnih obodnih in srednjih armiranobetonskih in opečnih sten ter armiranobetonskih medetažnih in strešne plošče. Objekt bo povezan z AB vertikalnimi in horizontalnimi vezmi, da se zagotovi sistem povezanega zidovja.

Neto tlorisna površina 232.40 m2

Energetski razred: 17 kWh/m2a

Zadeva:

Novogradnja

Pripravljena dokumentacija:

Projekt za gradbeno dovoljenje (DGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture

Vodenje upravnega postopka

Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt notranje opreme
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt elektro instalacij