Stanovanjska hiša Siničica pri MedvodahPredmetna gradbena parcela je v občini Medvode. Investitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt. Stanovanjski objekt bo obsegal pritličje in mansardo in bo nadkrit z dvokapno streho v naklonu 45° (sleme bo potekalo v smeri J-S). Ob objektu bo, kot del stanovanjskega objekta (izven toplotnega ovoja stanovanjske hiše) zgrajena podkletena lopa. Poleg lope bo pokrita terasa. Vhod v hišo bo iz dvorišča na S fasadi.

Predvidena konstrukcija objekta je skeletna gradnja iz lesa, tudi ostrešje bo leseno. Objekt bo stal na temeljni plošči. Debelina zunanjih sten bo 41 cm, nosilnih notranjih pa 19cm. Medetažna plošča bo križnolepljena, debeline 16 cm.  Strešna konstrukcija bo klasična lesena, naklon strehe pa 45°. Streha nadstrešnice bo ravna (naklon 2°) z leseno konstrukcijo.

Neto tlorisna površina 146,50m2

Energetski razred: 12 kWh/m2a

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt strojnih instalacij