Stanovanjska hiša Naklo pri Kranju 2Opis projekta:

Predvidena gradnja bo enostanovanjska družinska hiša. Sestavljali jo bodo stanovanjski del objekta, vrtna uta in nadstreška. Stanovanjski del objekta bo nadkrit z dvokapno streho v naklonu 36 stopinj (sleme bo potekalo v smeri Z-V), vrtna uta in nadstreška pa bodo imeli ravno streho. Tudi del stanovanjskega dela objekta (vetrolov v pritličju in kopalnica v nadstropju) ima ravno streho. Vhod bo preko manipulacijskega dvorišča pod nadstreškom na S strani objekta.Predvidena konstrukcija objekta z nadstreški je gradnja z armiranim betonom in modularno opeko, ostrešje bo leseno. Na terasi na Z objekta bo lesena pergola. Svetla etažna višina stanovanjskega dela bo 2,60m.

Neto tlorisna površina 189,90m2
Energetski razred 19 kWh/m2a

Zadeva:

Novogradnja.

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt elektro instalacij
  • Načrt strojnih instalacij