Stanovanjska hiša Škofljica

/Stanovanjska hiša Škofljica
Stanovanjska hiša Škofljica 2018-02-12T22:45:23+01:00

Project Description

Opis projekta:

Projekt stanovanjska hiša Škofljica je namenjen bivanju družine F. Neto tlorisna površina 120,50m2.

Zadeva:

Novogradnja.

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo (PZI)

  • Nizko napetostnega priključka