Stanovanjska Hiša GabrjeOpis projekta:

Predmetna gradbena parcela je v Občini Dobrova-Polhov Gradec, v naselju Gabrje. Zemljiška parcela je obstoječ travnik. Investitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt in nadstrešnico. Enostanovanjski objekt bo obsegal pritličje in nadstropje ter bo imel vhod na S strani objekta. Do vhoda bo pokrit dostop, ta del pritličja je namreč zamaknjen navznoter. Stanovanjski objekt bo nadkrit z dvokapnico (usmeritev SV-JZ) v naklonu 35°, del objekta bo pritličen z ravno streho nad teraso. Nadstreški na jugu, ki bodo del stanovanjskega objekta bodo prav tako imeli ravno streho (naklon 2°). Nadstrešnica bo nezahteven objekt na S delu parcele. Uredilo se bo tudi pripadajočo zunanjo ureditev nepozidane površine v sklopu gradbene parcele ter komunalno ureditev. Na zemljišču bosta za potrebe objekta zagotovljena dva parkirna mesta.

Stavba bo grajena klasično. Zasnovana je iz temeljev, nosilnih obodnih in srednjih sten, armiranobetonskih medetažnih plošč ter lesenega skeletnega ostrešja. Objekt bo povezan z AB vertikalnimi in horizontalnimi vezmi, da se zagotovi sistem povezanega zidovja.

Neto tlorisna površina 235.6 m2

Energetski razred: 17,5 kWh/m2a

Zadeva:

Novogradnja

Leto izgradnje 2021

Pripravljena dokumentacija:

Projekt za gradbeno dovoljenje (DGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture

Vodenje upravnega postopka

Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt notranje opreme
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt elektro instalacij