Stanovanjska hiša Šinkov turn 2 pri Vodicah

//Stanovanjska hiša Šinkov turn 2 pri Vodicah
Stanovanjska hiša Šinkov turn 2 pri Vodicah 2018-03-09T12:19:39+02:00

Project Description

Opis projekta:

Investitor je na zemljišču zgradil nov enostanovanjski objekt. Stanovanjski objekt obsega pritličje in mansardo. Predvidena konstrukcija objekta je skeletna gradnja iz lesa, tudi ostrešje bo leseno. Objekt stoji na temeljni plošči. Debelina zunanjih sten je 41 cm, notranjih pa 17cm. Medetažna plošča bo križno-lepljena, debeline 16 cm.  Strešna konstrukcija bo klasična lesena, naklon strehe pa 45°. Na Z strehe bo frčada za ravno streho (naklon 2°).

Neto tlorisna površina 146,00m2.

Energijski razred 13 kWh/m2a.

Zadeva:

Novogradnja.

Leto izgradnje 2016

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt elektro instalacij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt nizko napetostnega priključka