Stanovanjska hiša Šinkov turn 1 pri VodicahOpis projekta:

Pasivna enodružinska hiša v okolici Vodic. Stanovanjski objekt obsega pritličje in mansardo. Zaradi nagnjenega terena je na vzhodni meji proti sosednji parceli zgrajen oporni zid.

Konstrukcija objekta je skeletna gradnja iz lesa, tudi ostrešje je leseno. Objekt stoji na temeljni plošči. Debelina zunanjih sten je 41 cm, notranjih pa 17cm. Medetažna plošča je križno lepljena, debeline 16 cm.  Strešna konstrukcija je klasična lesena, naklon strehe pa 45°. Na Z strani strehe je frčada za ravno streho (naklon 2°).

Neto tlorisna površina 119,70m2.

Energijski razred 13 kWh/m2a.

Zadeva:

Novogradnja

Leto izgradnje 2017

Pripravljena dokumentacija:

Projekt za gradbeno dovoljenje (DGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture

Vodenje upravnega postopka

Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt elektro instalacij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt nizko napetostnega priključka