Stanovanjska hiša Spodnje Gorje pri BleduInvestitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt z manjšim frizerskim salonom. Objekt bo obsegal pritličje in mansardo in bo nadkrit z dvokapno streho v naklonu 45 stopinj. (sleme bo potekalo v smeri JV-SZ), del objekta, ki bo v funkciji frizerskega salona bo nadkrit z ravno streho. Ob objektu bo, kot del stanovanjskega objekta, zgrajena tudi nadstrešnica za parkiranje in lopa z ravno streho. Vhod v hišo bo izpod nadstrešnice na Z fasadi.

Predvidena konstrukcija objekta je armiran beton in opečni zidaki. Pod pritličjem bo temeljna plošča. Debelina zunanjih sten bo 30cm, notranjih 20cm. Plošča nad pritličjem, plošča ravnega dela strehe nad frizerskim salonom, lopo in nadstrešnica bosta armiranobetonski, debeline 16 cm. Na vogalih nosilnih sten se izvedejo vertikalne in horizontalne vezi. Predelne stene v objektu bodo opečne. Streha glavnega volumna bo dvokapnica, konstrukcija strehe bo lesena, naklon bo 45°.

Neto tlorisna površina 137,80m2.
Energetski razred 17,5 kWh/m2a

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt elektro instalacij
  • Načrt strojnih instalacij