Večstanovanjski objekt LjubljanaOpis projekta:

V objektu je predvideno 7 nadstandardnih atrijskih stanovanj z svojim parkiriščem in parkom. Investitor namerava stanovanjski in servisni objekt rekonstruirati. Na obstoječem stanovanjskem objektu se bo izvedlo nekaj odstranjevalnih del. Obstoječa konstrukcija se bo utrdila, ostrešje se bo obnovilo, nova plošča med pritličjem in mansardo bo imela leseno konstrukcijo, kritina bo opečna.

Etažnost objekta je Pritličje+ Mansarda.

Neto tlorisna površina 747,6m2.

Leto izgradnje 2018.

Zadeva:

Rekonstrukcija, Adaptacija, Sprememba namembnosti.

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt elektro instalacij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrti komunalni priključkov