Restavracija AMZS


2018
Ljubljana

Opis projekta:

Investitor je želel celovito prenovo obstoječe restavracije. Obsegala je odstranitev večine obstoječih tlakov, montažo novih predelnih sten in tlakov, predelavo instalacij znotraj objekta ter obnovo kuhinje. Fasada in nosilna konstrukcija, sta se ohranili v obstoječem stanju.

Neto tlorisna površina 140,00 m2.
Avtorja: Katja Pernar, Tanja Modic

Zadeva:

Adaptacija
Leto izgradnje 2018

Pripravljena dokumentacija:

1. Idejni projekt (IDP)

  • Idejna zasnova

2. Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt notranje opreme
  • Načrt elektro instalacij
  • Načrt strojnih instalacij