Dvostanovanjska hiša HruševoOpis projekta:

Predmetna gradbena parcela je v Občini Dobrova-Polhov Gradec, v naselju Hruševo. Zemljiška parcela je obstoječ travnik. Investitor namerava na zemljišču zgraditi nov dvostanovanjski objekt in garažni objekt. Garažni objekt – nadstrešnica za parkiranje z lopo bo nezahteven objekt na V delu parcele. Stanovanjski objekt bo obsegal pritličje, nadstropje in neizkoriščeno podstrešje ter bo imel vhoda na S strani objekta. Stanovanjski objekt bo nadkrit z dvokapnico (usmeritev V-Z) v naklonu 35°, del objekta bo pritličen z ravno streho, na tej strehi bo terasa. Garažni objekt bo imel ravno streho (naklon 2°).

Stavba bo grajena klasično. Zasnovana je iz armiranobetonskih temeljev, nosilnih obodnih in srednjih opečnih sten, armiranobetonskih medetažnih plošč ter lesenega skeletnega ostrešja. Objekt bo povezan z AB vertikalnimi in horizontalnimi vezmi, da se zagotovi sistem povezanega zidovja.

Neto tlorisna površina 337,6 m2

Energetski razred: 12,5 kWh/m2a

Zadeva:

Novogradnja

Leto izgradnje 2022

Pripravljena dokumentacija:

Projekt za gradbeno dovoljenje (DGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture

Vodenje upravnega postopka

Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt notranje opreme
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt elektro instalacij