LEGALIZACIJA OBJEKTOV

//LEGALIZACIJA OBJEKTOV
LEGALIZACIJA OBJEKTOV 2017-04-14T19:15:04+01:00

Projekt za legalizacijo objekta je potrebno narediti v primeru, ko objekt (prizidek, nadzidava …) ni zgrajen skladno z gradbenim dovoljenjem ali pa je zgrajen brez gradbenega dovoljenja. Zakon razvršča nedovoljeno gradnjo na nelegalne gradnje, neskladne gradnje in nevarne gradnje. Osnova za začetek postopka legalizacije objekta je izkazano lastništvo parcele na kateri stoji objekt.

 • Nelegalna gradnja pomeni, da se gradnja brez veljavnega gradbenega dovoljenja že izvaja ali pa se je že izvedla. V tem primeru je potrebno objekt legalizirati oz. za objekt pridobiti veljavno gradbeno dovoljenje. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) pa je skoraj povsem enak projektu novogradnje.
 • Neskladna gradnja pomeni, da je za objekt izdano gradbeno dovoljenje, vendar so se dela izvedla v nasprotju s pogoji določenimi v gradbenem dovoljenju ali pa se objekt uporablja v nasprotju s pogoji določenimi v gradbenem dovoljenju.

Postopek legalizacije črne gradnje je skoraj povsem enak postopku pridobitvi gradbenega dovoljenja za novogradnjo. Lastnik mora pridobiti vsa potrebna soglasja, plačati komunalni prispevek, druge prispevke in kazni, ki jih določa zakon, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

V arhitekturnem biroju Enplan vam izdelamo celotno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in za vas vodimo celoten upravni postopek.

Pošlji Povpraševanje
Pošlji Povpraševanje

Za projekt legalizacije objekta je potrebno pridobiti, oz. izdelati naslednjo dokumentacijo:

PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE (PGD)

Arhitektura:

 • Posnetek obstoječega stanja
 • Idejna zasnova
 • Tlorisi objekta
 • Prerezi objekta
 • Fasade objekta
 • Tehnično poročilo
 • vodilna mapa
 • Elaborati:

Za pridobitev gradbenega dovoljenja za enostanovanjski objekt potrebujemo naslednje elaborate:
– Geodetski posnetek
– Gradbena fizika
– Zasnova požarne varnosti

Projekt gradbenih konstrukcij:

 • Tehnično poročilo
 • Preveritev nosilne konstrukcije

Projekt strojnih instalacij:

 • Posnetek obstoječih instalacij
 • Postavitev ogrevanja
 • Postavitev vodovoda in kanalizacija
 • Postavitev prezračevanja
 • Tehnično poročilo

Projekt elektro instalacij:

 • Posnetek obstoječih instalacij
 • Postavitev elektrike in razsvetljave
 • Tehnično poročilo

Upravni postopek

 • Upravni postopek pomeni pridobivanje projektnih pogojev in vseh potebnih soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja in celovito vodenje postopka pridobitve gradbenega dovoljenja.