PROJEKT ZA IZVEDBO – PZI

//PROJEKT ZA IZVEDBO – PZI
PROJEKT ZA IZVEDBO – PZI 2017-04-14T19:44:10+02:00

Namen projekta za izvedbo – PZI je prikaz vsega, kar je potrebno za gradnjo in začetek uporabe objekta. Podrobneje obdela vse, kar je prikazano že v projektu za gradbeno dovoljenje – PGD. Šele v PZI projektu so načrti izdelani v takem merilu in s tako natančnostjo, da so uporabni na gradbišču. Šele na osnovi načrtov projekta za izvedbo se lahko naredi zanesljiv popis del za pridobitev primerljivih ponudb izvajalcev.

VSEBINA PROJEKTA ZA IZVEDBO

0. VODILNA MAPA:

 • Splošni podatki o projektu in izdelovalcih projekta

1. NAČRT ARHITEKTURE:

 • Tehnično poročilo s popisom količin materiala in opreme
 • Risbe:
 • ureditvena situacija (merilo 1:500)
 • risbe temeljenja in kanalizacije (merilo 1:50)
 • tlorisi vseh etaž (merilo 1:50)
 • risba strehe (merilo 1:50)
 • vsi prerezi, ki so potrebni za celovit pregled projekta (merilo 1:50)
 • sheme in detajli izvedbe, ki so potrebni za izvedbo (merilo 1:20, 1:10, 1:5. 1:1)
 • fasade (merilo 1:50)

Pomembno je, da se v načrte vnese vse podatke za vgradnjo instalacijskih sistemov.

2. NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE (kjer je zahtevan)

 • Tehnično poročilo s popisom količin materiala in opreme
 • Risbe

3. NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRTI

NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ:

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis, Statični izračun ter Popis materiala in del
 • Risbe, ki vsebujejo Načrt gradbenih konstrukcij in načrte Varovanja gradbene jame

NAČRT VODOVODNEGA PRIKLJUČKA:

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis, Dimenzioniranje priključka ter Popis del in materiala
 • Risbe

NAČRT KANALIZACIJSKEGA PRIKLJUČKA:

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis, Dimenzioniranje priključka ter Popis del in materiala
 • Risbe

NAČRT CESTNEGA PRIKLJUČKA:

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis ter Popis del in materiala
 • Risbe

 

4. NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN OPREME

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis, Izračune ter Popis del in materiala
 • Risbe

 
5. NAČRT STROJNIH INSTALACIJ IN OPREME

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis, Rezultate tehničnih izračunov ter Popis del in materiala
 • Risbe

 
6. NAČRTI TELEKOMUNIKACIJ (kjer je zahtevan)

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis, Izračune ter Popis del in materiala
 • Risbe

 
7. TEHNOLOŠKI NAČRT (kjer je zahtevan)

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis, Izračune ter Popis del in materiala
 • Risbe

 
8. NAČRTI IZKOPOV IN OSNOVNE PODGRADNJE ZA PODZEMNE OBJEKTE (kjer je zahtevan)

 • Tehnično poročilo, ki obsega Tehnični opis, Izračune ter Popis del in materiala
 • Risbe,  ki prikazujejo varovanje gradbene jame

Projekt za izvedbo – PZI poleg tega vsebuje še popis vseh del s količinami materiala in opreme.

ELABORATI

Pri PZI je obvezno izdelati še naslednje elaborate:

 • Varnostni načrt
 • Elaborat ureditve gradbišča

Podrobnejša vsebina dokumentacije za Projekt izvedenih del je odvisna od vrste gradnje in zahtevnosti objekta