Opis projekta:

Projekt stanovanjska hiša Žužemberk je namenjen bivanju družine H. Poleg objekta je bil predmet projekta tudi pomožni objekt z nadstreškom za dva avtomobila. Neto tlorisna površina 193,00m2.

Zadeva:

Novogradnja .

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt elektro instalacij
  • Nizko napetostnega priključka