Projektna dokumentacija

/Projektna dokumentacija
Projektna dokumentacija 2017-04-14T19:01:33+01:00

ARHITEKTURNI DEL DOKUMENTACIJE:

 • Idejna zasnova (IDZ)
 • 3D izris objekta
 • 3D predstavitev objekta
 • Posnetek obstoječega stanja
 • Vodilna mapa
 • Tlorisi objekta
 • Prerezi objekta
 • Fasade objekta
 • Gradbena fizika
 • Tehnično poročilo
 • Detajli
 • Popisi del
 • Ocene investicij

UPRAVNI POSTOPKI

ENERGETSKI DEL

 • Projekt energetske sanacije objekta
 • Energetske izkaznice
 • Energetska analiza objekta
 • Ocena investicije za energetsko sanacijo objekta

STATIČNI DEL DOKUMENTACIJE:

 • Izjava statika o statični ustreznosti objekta
 • Statična preverba nosilne konstrukcije objekta
 • Projekt gradbenih konstrukcij za gradbeno dovoljenje (statika)
 • Projekt gradbenih konstrukcij za izvedbo
 • Armaturni načrti
 • Tehnično poročilo

ELEKTRO DEL DOKUMENTACIJE:

 • Projekt elektrike in razsvetljave
 • Projekt komunikacij
 • Tehnično poročilo
 • Popisi del in materialov
 • Projekt nizkonapetnostnega priključka
 • Projekt sončnih elektrarn

STROJNI DEL DOKUMENTACIJE:

 • Izkaz prezračevaja objektov
 • Tehnično poročilo
 • Popisi del in materialo
 • Projekt vodovoda in kanalizacije
 • Projekt ogrevanja
 • Projekt prezračevanja
 • Projekt priključitve na vodovodno omrežje
 • Projekt priključitve na kanalizacijsko omrežje
 • Projekt priključitve na plinsko omrežje
 • Projekt priključitve na toplovod