SPREMEMBA NAMEMBNOSTI OBJEKTA

//SPREMEMBA NAMEMBNOSTI OBJEKTA
SPREMEMBA NAMEMBNOSTI OBJEKTA 2017-04-05T10:44:58+01:00

Projekt za spremembo namembnosti objekta je potrebno narediti v primeru, da dejavnost ki se bo izvajala v objektu po zakonodaji potrebuje določeno namembnost objekta. Lahko pa se izvede tudi sprememba namembnosti iz pisarn v stanovanje. Spremembo namembnosti lahko naredimo za celoten objekt ali pa samo za del objekta. Objekt pa mora imeti obstoječe gradbeno dovoljenje, da lahko izvedemo postopek spremembe namembnosti. Projekt za spremembo namembnosti je osnova za pridobitev uporabnega dovoljenja.

V arhitekturnem biroju Enplan vam izdelamo projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje (PGD), projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI), pridobimo uporabno dovoljenje in vodimo celoten upravni postopek.

Pošlji Povpraševanje
Pošlji Povpraševanje

Za projekt spremembe namembnosti je potrebno pridobiti, oz. izdelati naslednjo dokumentacijo:

PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE (PGD)

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)

UPORABNO DOVOLJENJE

Arhitektura:

 • Posnetek obstoječega stanja
 • Idejna zasnova
 • Tlorisi objekta
 • Prerezi objekta
 • Fasade objekta
 • Tehnično poročilo
 • Vodilna mapa
 • Elaborati:

Za pridobitev gradbenega dovoljenja za enostanovanjski objekt potrebujemo naslednje elaborate:
– Gradbena fizika
– Zasnova požarne varnosti

Projekt strojnih instalacij:

 • Posnetek obstoječih instalacij
 • Postavitev ogrevanja
 • Postavitev vodovoda in kanalizacija
 • Postavitev prezračevanja
 • Tehnično poročilo

Projekt elektro instalacij:

 • Posnetek obstoječih instalacij
 • Postavitev elektrike in razsvetljave
 • Tehnično poročilo

Upravni postopek

 • Upravni postopek pomeni pridobivanje projektnih pogojev in vseh potebnih soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja in celovito vodenje postopka pridobitve gradbenega dovoljenja.

Arhitektura:

 • Podrobni tlorisi objekta
 • Podrobni prerezi objekta
 • Dodatni prerezi objekta
 • Podrobne fasade objekta
 • Tehnično poročilo
 • Izris potrebnih detajlov
 • Popis gradbeno obrtniških del

Projekt strojnih instalacij:

 • Ogrevanje
 • Vodovod in kanalizacija
 • Prezračevanje
 • Tehnično poročilo
 • Popis del in materialov

Projekt elektro instalacij:

 • Elektrika in razsvetljava
 • Komunikacije
 • Tehnično poročilo
 • Popis del in materialov
 • Projekt izvedenih del
 • Tehnični pregled objekta
 • Izjava projektanta in nadzornika, da je objekt zgrajen skladno s projektno dokumentacijo