Spremembe namembnosti objektov

Projekt za spremembo namembnosti objekta je potrebno narediti v primeru, da dejavnost ki se bo izvajala v objektu po zakonodaji potrebuje določeno namembnost objekta. Lahko pa se izvede tudi sprememba namembnosti iz pisarn v stanovanje. Spremembo namembnosti lahko naredimo za celoten objekt ali pa samo za del objekta. Objekt pa mora imeti obstoječe gradbeno dovoljenje, da lahko izvedemo postopek spremembe namembnosti. Projekt za spremembo namembnosti je osnova za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Za projekt spremembe namembnosti je potrebno pridobiti, oz. izdelati naslednjo dokumentacijo:

Projekt za gradbeno dovoljenje (DGD)

 • Arhitektura:
 • Posnetek obstoječega stanja
 • Idejna zasnova
 • Tlorisi objekta
 • Prerezi objekta
 • Fasade objekta
 • Tehnično poročilo
 • Vodilni načrt
 • Upravni postopek:
 • Upravni postopek pomeni pridobivanje projektnih pogojev in vseh potrebnih soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja in celovito vodenje postopka pridobitve gradbenega dovoljenja.

Projekt za izvedbo (PZI)

 • Arhitektura:
 • Podrobni tlorisi objekta
 • Podrobni prerezi objekta
 • Dodatni prerezi objekta
 • Podrobne fasade objekta
 • Tehnično poročilo
 • Izris potrebnih detajlov
 • Popis gradbeno obrtniških del
 • Projekt strojnih instalacij:
 • Ogrevanje
 • Vodovod in kanalizacija
 • Prezračevanje
 • Tehnično poročilo
 • Popis del in materialov
 • Projekt elektro instalacij:
 • Elektrika in razsvetljava
 • Komunikacije
 • Tehnično poročilo
 • Popis del in materialov

Uporabno dovoljenje

 • Projekt izvedenih del
 • Tehnični pregled objekta
 • Izjava projektanta in nadzornika, da je objekt zgrajen skladno s projektno dokumentacijo