NAZIDAVA IN PRIZIDAVA OBJEKTOV

//NAZIDAVA IN PRIZIDAVA OBJEKTOV
NAZIDAVA IN PRIZIDAVA OBJEKTOV 2017-04-05T15:53:16+01:00

V Sloveniji se zelo pogosto rešuje stanovanjski problem mladih družin z nadzidavo ali prizidkom k obstoječi hiši. Za tovrsten poseg potrebujemo gradbeno dovoljenje.
Pred začetkom projektiranja se preveri, če prostorski plani dovoljujejo nadzidavo oz. prizidek. Pri nadzidavah je zelo pomembno v kakšnem statičnem stanju je obstoječ objekt. V primeru, da objekt statično ni ustrezen za nadzidavo je potrebno pripraviti tudi elaborat statične sanacije obstoječega objekta. Zato se v našem biroju statik vključi že pri snovanju idejne zasnove.
Pri projektiranju prizidkov pa posvečamo posebno pozornost razporeditvi dodatnih prostorov k objektu in komunikaciji z obstoječim objektom. V primeru, da želimo imeti samostojno stanovanje pa je potrebno urediti tudi komunalne priključke.

V arhitekturnem biroju Enplan vam izdelamo projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje (PGD), projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI) in vodimo celoten upravni postopek.

Pošlji Povpraševanje
Pošlji Povpraševanje

Za projekt nadzidave ali prizidave je potrebno pridobiti oz. izdelati naslednjo projektno dokumentacijo:

PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE (PGD)

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)

UPORABNO DOVOLJENJE

Arhitektura:

 • Posnetek obstoječega stanja
 • Idejna zasnova
 • Tlorisi objekta
 • Prerezi objekta
 • Fasade objekta
 • Tehnično poročilo
 • Vodilna mapa
 • Elaborati:

Za pridobitev gradbenega dovoljenja za enostanovanjski objekt potrebujemo naslednje elaborate:
– Geodetski posnetek
– Gradbena fizika
– Zasnova požarne varnosti

Projekt gradbenih konstrukcij:

 • Tehnično poročilo
 • Preveritev nosilne konstrukcije

Projekt strojnih instalacij:

 • Posnetek obstoječih instalacij
 • Postavitev ogrevanja
 • Postavitev vodovoda in kanalizacija
 • Postavitev prezračevanja
 • Tehnično poročilo

Projekt elektro instalacij:

 • Posnetek obstoječih instalacij
 • Postavitev elektrike in razsvetljave
 • Tehnično poročilo

Upravni postopek
Upravni postopek je pridobivanje projektnih pogojev in vseh potebnih soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja in celovito vodenje postopka pridobitve gradbenega dovoljenja.

Arhitektura:

 • Podrobni tlorisi objekta
 • Podrobni prerezi objekta
 • Dodatni prerezi objekta
 • Podrobne fasade objekta
 • Tehnično poročilo
 • Izris potrebnih detajlov
 • Popis gradbeno obrtniških del

Projekt gradbenih konstrukcij:

 • Dimenzioniranje nosilne konstrukcije
 • Armaturni načrti
 • Izris potrebnih detajlov

Projekt strojnih instalacij:

 • Ogrevanje
 • Vodovod in kanalizacija
 • Prezračevanje
 • Tehnično poročilo
 • Popis del in materialov

Projekt elektro instalacij:

 • Elektrika in razsvetljava
 • Komunikacije
 • Tehnično poročilo
 • Popis del in materialov

Projekti za priključitev:
Katere projekte za priključitev so potrebni izvemo iz projektnih pogojev. Najbolj pogosti projekti za priključitev so:

 • Projekt nizko napetostnega priključka
 • Projekt priključka na kanalizacij
 • Projekt priključka za vodo
 • Projekt priključka za toplovod
 • Geodetski posnetek novega stanja
 • Izjava projektanta in nadzornika, da je objekt zgrajen skladno s projektno dokumentacijo