ENOSTANOVANJSKI OBJEKTI

//ENOSTANOVANJSKI OBJEKTI
ENOSTANOVANJSKI OBJEKTI 2017-04-14T19:09:14+01:00

V arhitekturnem biroju Enplan za vas izdelamo projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje (PGD), projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI) in vodimo celoten upravni postopek.

Pošlji Povpraševanje
Pošlji Povpraševanje

Pred začetkom gradnje enostanovanjskega objekta je potrebno pridobiti oz. izdelati naslednjo projektno dokumentacijo:

PROJEKT ZA GRADBENO DOVOLJENJE (PGD)

PROJEKT ZA IZVEDBO (PZI)

UPORABNO DOVOLJENJE

Arhitektura:

 • Idejna zasnova
 • Tlorisi objekta
 • Prerezi objekta
 • Fasade
 • Tehnično poročilo
 • Vodilna mapa
 • Izjava statika, da je objekt mehansko odporen in stabilen
 • Elaborati:

Za pridobitev gradbenega dovoljenja za enostanovanjski objekt potrebujemo naslednje elaborate:
– Geodetski posnetek
– Gradbena fizika
– Zasnova požarne varnosti

Upravni postopek:

Upravni postopek pomeni pridobivanje projektnih pogojev in vseh potrebnih soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja in celovito vodenje postopka pridobitve gradbenega dovoljenja.

Arhitektura:

 • Podrobni tlorisi objekta
 • Dodatni prerezi objekta
 • Tehnično poročilo
 • Izris potrebnih detajlov
 • Popis gradbeno obrtniških del

Projekt gradbenih konstrukcij:

 • Tehnično poročilo
 • Preveritev nosilne konstrukcije
 • Dimenzioniranje nosilne konstrukcije
 • Armaturni načrti
 • Izris potrebnih detajlov

Projekt strojnih instalacij:

 • Ogrevanje
 • Vodovod in kanalizacija
 • Prezračevanje
 • Tehnično poročilo
 • Popis del in materialov

Projekt elektro instalacij:

 • Elektrika in razsvetljava
 • Komunikacije
 • Tehnično poročilo
 • Popis del in materialov

Projekti za priključitev:

Katere projekte za priključitev podajo sogasodajalci v projektnih pogojih. Najbolj pogosti projekti za priključitev so:

 • Projekt nizko napetostnega priključka
 • Projekt priključka na kanalizacij
 • Projekt priključka za vodo
 • Projekt priključka za toplovod
 • Projekt priključka za plin
 • Geodetski posnetek novega stanja
 • Izjava projektanta in nadzornika, da je objekt zgrajen skladno s projektno dokumentacijo