Stanovanjska hiša Vnanje GoriceOpis projekta:

Predmetna gradbena parcela je v Občini Brezovica, v naselju Vnanje Gorice. Investitor namerava na zemljišču odstraniti obstoječo enostanovanjsko hišo, zgrajeno pred letom 1967 in zgraditi nov enostanovanjski objekt. Stanovanjski del objekta bo obsegal pritličje, nadstropje in neizkoriščeno podstrešje. Nadkrit bo s simetrično dvokapnico v naklonu 40°, parkirni del bo sestavljen iz lope in nadstreška v pritličju in bo imel  imeli ravno streho (v naklonu 2°). Vhod v stanovanjski objekt bo na Z strani objekta, vhod v shrambo parkirnega dela bo na J strani. Parkirni del objekta se lahko zgradi v drugi fazi. Uredilo se bo tudi pripadajočo zunanjo ureditev nepozidane površine v sklopu gradbene parcele ter komunalno ureditev. Na zemljišču bosta za potrebe objekta zagotovljeni dve parkirni mesti.

Stavba bo grajena klasično. Zasnovana je iz temeljev, nosilnih obodnih in srednjih zidov, armiranobetonskih medetažnih plošč ter lesenega skeletnega ostrešja.

Neto tlorisna površina 235.60 m2

Energetski razred: 13 kWh/m2a

Zadeva:

Novogradnja

Pripravljena dokumentacija:

Projekt za gradbeno dovoljenje (DGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture

Vodenje upravnega postopka

Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt notranje opreme
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt elektro instalacij