Stanovanjska hiša Šinkov turn 2 pri VodicahOpis projekta:

Gre za leseno skeletno hišo, z inspiracijo klasične slovenske arhitekture. Medetažna plošča je križno-lepljena, debeline 16 cm.  Strešna konstrukcija je klasična lesena, naklon strehe pa 45°. Na Z strani strehe je frčada za ravno streho (naklon 2°). Poleg izdelave načrtov za gradnjo hiše, je bil izdelan tudi načrt notranje oprema in pa vizualizacija.

Neto tlorisna površina 146,00m2.

Energijski razred 13 kWh/m2a.

Zadeva:

Novogradnja.

Leto izgradnje 2017

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt elektro instalacij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt nizko napetostnega priključka