Stanovanjska hiša PolzelaStanovanjska hiša Polzela je namenjena prebivanju ene družine. Nosilna konstrukcija objekta bo grajena skleletno-lesena gradnja. Etažnost objekta je klet+pritličje+mansarda. Neto tlorisna površina 136,60m2.

Pripravljena dokumentacija:

1. Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture
  • Izjava statika o statični ustreznosti objekta

2. Vodenje upravnega postopka

3. Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt elektro instalacij
  • Nizko napetostnega priključka