Stanovanjska hiša Polje pri VodicahOpis projekta:

Predmetna gradbena parcela je v Občini Vodice, v naselju Polje pri Vodicah. Zemljiška parcela je obstoječa njiva. Investitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt.

Enostanovanjski objekt bo sestavljen iz dveh kubusov, stanovanjskega z dvokapnico in garažnega z ravno streho. Stanovanjski del bo obsegal pritličje in mansardo in bo imel vhod na Z strani objekta. Nadkrit bo z dvokapnico (usmeritev SV-JZ) v naklonu 45°, frčada bo imela ravno streho (naklon 2°). Garažni del objekta (nadstrešnica z lopo) bo pritličen z ravno streho (naklon 2°). Uredilo se bo tudi pripadajočo zunanjo ureditev nepozidane površine v sklopu gradbene parcele ter komunalno ureditev. Na zemljišču bodo za potrebe objekta zagotovljena tri parkirna mesta. Zaradi poplavne ogroženosti območja bo parcela cca. 1m višja od obstoječega stanja, zaradi višinske razlike bo na SV parcele oporni zid višine max. 150cm.

Stavba bo grajena klasično. Temelj objekta bo AB talna plošča, debeline 30 cm. Obodne in notranje nosilne stene v pritličju in mansardi bodo zidane iz opečnih zidakov. V delu pritličja bodo namesto opečnih sten AB slopi, širine 30 cm (z dodatno izolacijo) in različnih dolžin, ter AB stena, debeline 25 cm. Strešna konstrukcija bo izvedena iz rezanega lesa.

Neto tlorisna površina 154,50m2

Energetski razred: 17,5 kWh/m2a

Zadeva:

Novogradnja

Pripravljena dokumentacija:

Projekt za gradbeno dovoljenje (DGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture

Vodenje upravnega postopka

Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt notranje opreme
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt elektro instalacij