Stanovanjska hiša PirničeOpis projekta:

Predmetna gradbena parcela je v naselju Pirniče v občini Medvode. Gradbena parcela je obstoječ travnik, na gozdni meji. Investitor namerava na zemljišču zgraditi nov enostanovanjski objekt, ki bo sestavljen iz dveh volumnov različnih velikosti. Večji volumen bo stanovanjski del, manjši pa garažni del. Stanovanjski del bo obsegal pritličje in mansardo. Nadkrit bo z dvokapnico v naklonu 45°, frčada bo imela ravno streho. Vhod bo na V strani objekta. Garažni del objekta (nadstrešnica z garažo) bo manjši, obsegal bo pritličje in neizkoriščeno podstrešje. Imel bo dvokapno streho v naklonu 45°, ki se bo na S strani nadaljevala iz strehe stanovanjskega dela. Uredilo se bo tudi pripadajočo zunanjo ureditev nepozidane površine v sklopu gradbene parcele ter komunalno ureditev. Na zemljišču bodo za potrebe objekta zagotovljena tri parkirna mesta.

Predvidena konstrukcija objekta je gradnja z armiranim betonom in modularno opeko, ostrešje bo leseno. Objekt bo temeljen s temeljno ploščo.

Neto tlorisna površina 220,80m2

Energetski razred: 13 kWh/m2a

Zadeva:

Novogradnja

Leto izgradnje 2019

Pripravljena dokumentacija:

Projekt za gradbeno dovoljenje (DGD)

  • Idejna zasnova
  • Vodilna mapa
  • Načrt arhitekture

Vodenje upravnega postopka

Projekt za izvedbo (PZI)

  • Načrt arhitekture
  • Načrt notranje opreme
  • Načrt gradbenih konstrukcij
  • Načrt strojnih instalacij
  • Načrt elektro instalacij (pametne instalacije)